Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕНа 11 юли 2018 г., под председателството на заместник областния управител инж. Цветко Цветков, Областната епизоотична комисия проведе извънредно заседание във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в Република Румъния и опасност от проникване и разпространение на заболяването на територията на Република България.
На срещата представителите на ОД „Безопасност на храните” Монтана - д-р Людмил Антов и д-р Боряна Гарванска запознаха присъстващите с информация относно болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и с епизоотичната обстановка на Европейския континент.

Дата: 11 юли 2018 Виж още...
Областната комисия по социална политика обсъди Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги
Областната комисия по социална политика обсъди Проекта на Концепция на Закона за социалните услугиДнес, 05.07.2018 г. в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по социална политика, председателствана от Заместник областния управител г-жа Нина Петкова.  На заседаниeто се обсъди на областно ниво Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги и Годишният мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги - 2016-2020 г.
Съгласно предложената Концепция на Закона за социалните услуги, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата.     

Дата: 5 юли 2018 Виж още...
ЗАМ. ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НИНА ПЕТКОВА И ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ЗАМ. ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НИНА ПЕТКОВА И ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНЗам. областните управители на област Монтана Нина Петкова и Цветко Цветков взеха участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, което се проведе на 29 юни 2018 г. в конферентната зала на Областна администрация Враца под ръководството на Областния управител на област Враца Малина Николова.
Участие в събитието взеха също така Зам. областните управители на областите Видин и Плевен, кметове на общини от петте области в Северозапада, представители на министерства, национално

Дата: 3 юли 2018 Виж още...
Публично обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги
На 05 юли 2018 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана ще се проведе заседание на Областната комисия по социална политика на която ще се обсъди на областно ниво Проект на Концепция на Закона за социалните услуги.
Разработването на закона за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера. Законът за социалните услуги ще уреди специфични обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Социалните услуги са свързани с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората. Именно поради това е особено важно визията за бъдещата регламентация в сектора да бъде подложена на сериозен дебат.
Съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата.
Проектът на Концепцията на Закона за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на 08.06.2018 г. на Правителствения портал за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика. Срока за обществено обсъждане е до 7 юли 2018 г.
С Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги може да се запознаете също и от тук..

Дата: 2 юли 2018 Виж още...
Областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев беше гост на официалната церемония за отбелязване на 10-годишнината от въвеждането на Националната система „Живи човешки съкровища – България
Областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев беше гост на официалната церемония за отбелязване на 10-годишнината от въвеждането на Националната система „Живи човешки съкровища – БългарияОбластният управител на област Монтана г-н Росен Белчев беше гост на официалната церемония за отбелязване на 10-годишнината от въвеждането на Националната система „Живи човешки съкровища – България“, която се състоя на 14.06.2018 г. в Министерство на културата. Събитието е част от Европейската година на културното наследство и от културната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС, чиито цели са да насочат вниманието на обществеността към значимостта на културното наследство.
От въвеждането ѝ през 2008 г. измина достатъчно време, за да се направи равносметка на положеното начало. В резултат на активността на самите общности, музеите и читалищата беше изградена Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Дата: 21 юни 2018 Виж още...
Дейността на Фонд „Условия на труд“ и възможностите за подобряване условията на труд в предприятията от област Монтана
На 08.06.2018 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. На него бе представена дейността на Фонд „Условия на труд“ и възможности за финансиране на проекти за подобряване условията на труд в предприятията с лектор г-жа Виолета Добрева – директор на Фонд „Условия на труд“ в Министерство на труда и социалната политика.
ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от  Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Дата: 21 юни 2018 Виж още...
НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ
За осма поредна година Областна администрация Габрово организира Национално честване на Шипченските боеве през месец август, с кулминация на 24 август 2018 г. под патронажа на Президента на Република България.
Част от мероприятията, съпътстващи Национално честване на „Шипченска епопея“, като един атрактивен начин за съхраняване на историческата памет за поколенията, е традиционното състезание „Изкачване на стълбите към Паметника на Свободата“.
РЕГЛАМЕНТ:
Състезанието се провежда в следните възрастови групи - ученици:
I гр.   – момичета  5 – 8 клас                       IIгр.  –  момчета  5 – 8 клас
IIIгр. – девойки  9 – 12клас                      IVгр. –  юноши  9 – 12 клас
•    Регистрация на участниците – 09:30 – 10:00 ч. в деня на събитието;
•    Представяне на документ за предсъстезателен медицински преглед по образец, съгласно Приложение №5 към чл.7, ал.5 от Наредба № 8/01.04.2005г.;
•    Старт –10:00ч. – изходна позиция: подножието на стълбите;
•    Финал – след изкачване на стълбите от всички участници;
•    Награждаване на първите трима класирали се, в съответната възрастова група.
Забележка: класирането по място е индивидуално според времето за преодоляване на дистанцията.
Условия: час на тръгване и транспортиране на участниците и ръководители се определят от съответното училище.  Пътуването се съгласува със съответното РУО, съгласно Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование сила от 27.12.2016 г.; Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.; Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г./
Записването за участие е до 27.07.2018г.
За допълнителна информация:
- Регионално управление на образованието Габрово, rio_gabrovo@yahoo.com
- Областна администрация Габрово, v_georgieva@gb.government.bg


Дата: 21 юни 2018 Виж още...
Инвестиционно намерение
Дата: 21 юни 2018 Виж още...
Национален план за отбелязване на 100 години от Първата световна война, и участието на България в нея през 2018 г.
Във връзка с честването на 100 години от Първата световна война, и участието на България в нея в Националния план за отбелязване годишнината през 2018 г. за област Монтана са включени и са одобрени четири мероприятия на обща стойност 10500 лв. Средствата са за ремонт на паметници в общините Монтана, Чипровци и Якимово – ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Смоляновци и дописване на имена на загинали – 3500 лв.; ремонт на паметници в с. Железна и с. Превала на загиналите във войните през 1912 – 1918 г. – 3000 лв. и дофинансиране ремонт на паметник в с. Якимово на загиналите във войните 1885 – 1945 г. – 4000 лв.

Дата: 19 юни 2018 Виж още...
ТЕМАТА ЗА СВЪРЗАНОСТТА НА РЕГИОНИТЕ БЕ ОБСЪДЕНА НА ДВУСТРАННА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ И ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ТЕМАТА ЗА СВЪРЗАНОСТТА НА РЕГИОНИТЕ БЕ ОБСЪДЕНА НА ДВУСТРАННА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ  И ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАСвързаността на регионите и алтернативите за сближаване между област Монтана и съседните погранични територии в Република Сърбия бяха основен акцент в дневния ред на двустранната работна среща, проведена между посланика на Република Сърбия и Областния управител на област Монтана.
Негово превъзходителство г-н Владимир Чургус – извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия в Република България посети на 13.06.2018 г. Областна администрация Монтана, придружаван от г-н Огнян Златев – Ръководител на Представителството на Европейската Комисия в София.

Дата: 14 юни 2018 Виж още...
ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”
ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”Започва кампанията „Да изчистим България заедно“. Тази година тя е част от най-голямата световна доброволческа инициатива за почистване, която ще се проведе на 15 септември.
Последната акция „Да изчистим България заедно“, в която участваха над 305 хиляди души, стана най-мащабната доброволческа инициатива у нас.
На 15 септември в световното почистване се очаква да се включат около 20 млн. доброволци от България и още 149 страни.
BTV Media Group става част от най-голямата гражданска инициатива в света за почистване – World Clean Up Day 2018. За първи път в един и същи ден 150 държави ще чистят заедно.
Повече подробности за организацията на голямото чистене в Монтана очаквайте тук, както и на нашата фейсбук страница.

Дата: 11 юни 2018 Виж още...
ПОКАНА
Дата: 6 юни 2018 Виж още...
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВИШАВА СИГУРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ГР. ЛОМ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВИШАВА СИГУРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ГР. ЛОМРъководството на ЧЕЗ проведе среща с кметове на общини и техни  представители от област Монтана. Домакин на събитието беше областният управител Росен Белчев. По време на срещата бяха представени реализираните инвестиционни проекти през 2017 г., плановете и приоритетите на компанията за 2018 г.
През 2017 г. ЧЕЗ Разпределение инвестира 1,9 млн. лв. в реконструкции на мрежи ниско напрежение с цел подобряване качеството на електрозахранването във всички общини в областта. Най-мащабни бяха извършените реконструкции в монтанските села Николово, Крапчене, Стубел, както и в Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Брусарци, Якимово, Лом, Вълчедръм и в селата от община Бойчиновци - Ерден, Охрид и Громшин. Компанията подмени трансформатори  за 132 хил. лв. в Монтана, Берковица, Чипровци, Лом и Брусарци.
Дата: 6 юни 2018 Виж още...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 MАЙ
Дата: 24 май 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСПНа 17.05.2018 г. в Министерски съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). В срещата участва областният управител на Монтана Росен Белчев. Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев - заместник министър на икономиката.
На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на подхода, водено от общностите местно развитие (ВОМР), Плана за оценка на ОПИК и др.

Дата: 21 май 2018 Виж още...