Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КМЕТЪТ И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БОЙЧИНОВЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА
КМЕТЪТ И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БОЙЧИНОВЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА Днес се проведе първото заседание на новия Общински съвет на община Бойчиновци. Новоизбраните общински съветници, кметът на общината Светлин Сретениев и кметовете на населени места положиха клетва за мандат 2019 – 2024 г.  С пълно мнозинство от 13 гласа за председател на местния законодателен орган бе избран Славей Костодинов.
В обръщението си областният управител призова всички да работят в екип, с грижа и отговорност за интереса на жителите в община Бойчиновци.

Дата: Вчера, 17:58 Виж още...
ПРОВЕДЕНО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ПРОВЕДЕНО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТДнес, 13 ноември 2019 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе първото заседание на областната координационна група за учене през целия живот, която е създадена в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот.
За периода 2014-2020 година Министерството на образованието и науката е планирало създаването на такива групи във всички области на страната. Основните им функции ще бъдат насочени към планиране, оценка и анализ на политиката за учене, прилагане на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни и осигуряване на условия за нейното разработване на областно ниво.

Дата: Вчера, 17:52 Виж още...
НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА, ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪРШЕЦ, ЛОМ И МЕДКОВЕЦ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА И ВСТЪПИХА В ДЛЪЖНОСТ
НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА, ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪРШЕЦ, ЛОМ И МЕДКОВЕЦ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА И ВСТЪПИХА В ДЛЪЖНОСТНа 11 ноември 2019 г. Общинските съвети в общините Берковица, Вълчедръм, Вършец, Лом и Медковец проведоха първите си заседания. Тържествените сесии бяха открити от областния управител Росен Белчев, който поздрави новоизбраните съветници, кмета на Берковица Димитранка Каменова, кмета на Вълчедръм Иван Барзин, кмета на Вършец Иван Лазаров, кмета  на Лом д-р Георги Гаврилов, кмета на Медковец Венцислав Евгениев, както и  кметовете на населените места в съответните  общини. В приветствието си областният управител пожела на новите управници да бъдат близко до хората и подари на петимата новоизбрани общински кметове Конституция на Република България, която да заема достойно място в техните кабинети.

Дата: 12 ноември 2019 Виж още...
„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН – 2019 г.“
„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН – 2019 г.“На 07.11.2019г. в Областна администрация Монтана за пореден път се проведе инициативата „Мениджър за един ден” 2019 г. Това е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта ѝ е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. По време на инициативата висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания в рамките на един работен ден.
Специалист от областна администрация – Монтана проведе начален инструктаж по безопасност и здраве при работа, а експерт от администрацията презентира структурата и организацията на работа. След предварителна селекция бяха избрани 18 участници, които да влязат в ролята на мениджъри за един ден.

Дата: 8 ноември 2019 Виж още...
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПОЛОЖИ КЛЕТВА
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПОЛОЖИ КЛЕТВАНа 6 ноември Нина Петкова положи клетва на тържествена церемония, водена от областният управител Росен Белчев и официално встъпи в длъжност като кмет на община Георги Дамяново за мандат 2019 – 2023 г. Клетва дадоха и новоизбраните общински съветници и кметове на кметства в общината. За председател на Общински съвет Георги Дамяново бе избран д-р Мирослав Паньов.
Новите кметове и общински съветници се заклеха в името на Република България, да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите от община Георги Дамяново, както и да работят за тяхното благоденствие. Те получиха удостоверенията си и положиха подписи под клетвените листове.

Дата: 7 ноември 2019 Виж още...
КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В БРУСАРЦИ,ЧИПРОВЦИ И ЯКИМОВО ПОЛОЖИХА КЛЕТВА
КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В БРУСАРЦИ,ЧИПРОВЦИ И ЯКИМОВО ПОЛОЖИХА КЛЕТВАНа 6 ноември положиха клетва кметът на община Брусарци Наташа Младенова, кметът на община Чипровци Пламен Петков, кметът на община Якимово д-р Георги Георгиев, новоизбраните общински съветници в трите Общински съвета и кметовете на населени места. Официалната церемония бе водена от областния управител Росен Белчев.  За председател на Общински съвет Брусарци бе избрана Катя Додева, а в Чипровци -Цветанка Замфирова.

Дата: 7 ноември 2019 Виж още...
ПЪРВИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решенията на Общинските избирателни комисии от областта, Областният управител на област Монтана Росен Белчев свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети, както следва:

Община Дата и час за
провеждане на заседание
1 Берковица 11.11.2019 г. от 14:00
2 Бойчиновци 13.11.2019 г. от 13:00
3 Брусарци 06.11.2019 г. от 10:00
4 Вълчедръм 11.11.2019 г. от 12:00
5 Вършец 11.11.2019 г. от 16:00
6 Георги Дамяново 06.11.2019 г. от 16:00
7 Лом 11.11.2019 г. от 10:00
8 Медковец 11.11.2019 г. от 08:30
9 Монтана 04.11.2019 г. от 14:00
10 Чипровци 06.11.2019 г. от 14:30
11 Якимово 06.11.2019 г. от 12:00
 
Дата: 5 ноември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 5 ноември 2019 г. Областната Епизоотична комисия проведе свое редовно заседание под ръководството на Зам. областния управител на област Монтана инж. Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.

Дата: 5 ноември 2019 Виж още...
С ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ БЕШЕ ОТКРИТА ПЪРВАТА ОБЩИНСКА СЕСИЯ В МОНТАНА
С ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ БЕШЕ ОТКРИТА ПЪРВАТА ОБЩИНСКА СЕСИЯ В МОНТАНАНа тържествена сесия, свикана от областния управител Росен Белчев, днес положиха клетва новоизбраният кмет на община Монтана Златко Живковq новите общински съветници и кметовете на населени места. Водосвет за здраве и благоденствие отслужиха отец Емил и отец Николай от храм "Св. Св. Кирил и Методий" в Монтана.
Заседанието беше открито от г-н Росен Белчев, който призова всички да бъдат обединени в името на една кауза – благоденствието на хората и с общи усилия да градят по-добро бъдеще за община Монтана.
За председател на Общинския съвет с единодушие бе избран инж. Иво Иванов.

Дата: 4 ноември 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИМЕН СЕЗОН 2019/2020
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИМЕН СЕЗОН 2019/2020Във връзка със Заповед № Р-130/16.10.2019 г. на Министър-председателя, относно подготовката на страната за зимен сезон 2019-2020 г., на 04.11.2019 г. в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове в област Монтана.
В заседанието взеха участие представители на областна администрация,   териториалните структури на изпълнителната власт, общините и дружеството, осъществяващо зимното поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана.
Участниците докладваха за тяхната готовност и за предприетите действия за работа при усложнена зимна обстановка.

Дата: 4 ноември 2019 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Дата: 31 октомври 2019 Виж още...
МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ПОСЕТИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ПОСЕТИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИВ рамките на работно посещение министърът на културата Боил Банов посети народно читалище "Възраждане 1932", град Бойчиновци,  читалище "Пробуда”, с. Портитовци и читалище "Развитие", с. Лехчево. Придружен от народния представител Ирена Димова и областния управител на област Монтана Росен Белчев, той проведе срещи с ръководствата, читалищните дейци и жители от трите населени места в община Бойчиновци.
Министърът съобщи, че през 2020 година е заложено 10 процентно увеличение на субсидиите за читалищата и представи предстоящите промени в Закона за народните читалища, с което ще се отворят повече възможности и олекотена процедура за финансиране пред културните институции.

Дата: 31 октомври 2019 Виж още...
ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В С. ВЛАДИМИРОВО
ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В С. ВЛАДИМИРОВООбластният управител на област Монтана Росен Белчев беше гост на Професионалната гимназия по транспорт „“Вл. П. Минчев“, с. Владимирово в Деня на професионалното образование. Празникът бе открит тържествено от директора на учебното заведение г-жа Цанка Карчева, а възпитаниците на училището демонстрираха придобитите от тях професионални умения.
Сред гостите бяха началникът на РУО Монтана г-жа Трайка Трайкова, старши експерт по професионално образование инж. Нина Кирилова, представители на община Бойчиновци и жители на селото.
Г-н Белчев благодари на педагогическия колектив за влаганите от тях умения и знания, а на възпитаниците пожела успех на предстоящия Регионален кръг на състезанието по професиите "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“.

Дата: 28 октомври 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАДнес, 23.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация - Монтана бе проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В него взеха участие представители на  Областно пътно управление - Монтана, Окръжна прокуратура Монтана, ОД на МВР Монтана, РУО-Монтана, общини и други членове на комисията.  Заседанието се проведе в присъствието на служители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Бяха представени, разгледани и приети Обобщен годишен доклад за 2018 г. и План – програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Монтана за периода 2019-2020 г., както и нов Правилник за организацията и дейността на областната комисия по безопасност на движението на област Монтана.

Дата: 23 октомври 2019 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе обучение по прилагане на Изборния кодекс на общинските избирателни комисии от област Монтана.
Заместник-председателят на ЦИК г-жа Таня Йосифова запозна присъстващите с новите моменти в изборния процес и основните акценти в работата на общинските и секционните избирателни комисии в предизборния и изборния ден.
На срещата присъстваха още представители на „Информационно обслужване" АД, органите на МВР и служба "Пожарна и аварийна безопасност", техническите екипи от Областна и Общинските администрации.

Дата: 17 октомври 2019 Виж още...