Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИКДнес, 30.07.2021 г., се проведе извънредно заседание на Асоциация по ВиК Монтана под председателството на заместник областния управител на област Монтана г-жа Латинка Симова. Срещата протече със сто /100%/ кворум при следния дневен ред:
1. Приемане на решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2022 г. в размер на 15 000 лева;
2. Съгласуване на проект на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.
3. Разни.
С пълно единодушие присъстващите кметове и представители на общини приеха решението по точка 1 от дневния ред.
Във връзка с точка 2 отношение взе инж. Валери Иванов, управител на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, в качеството си на вносител на проекта на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Общото събрание на Асоциацията не прие решението за съгласуване на проекта.

Дата: 30 юли 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID - 19
ОБЛАСТНИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID - 19Медицинският съвет на област Монтана проведе на 28 юли 2021 г. редовно заседание под ръководството на Зам. областния управител на област Монтана Латинка Симова.
Участие в събитието, което се състоя в  заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана взеха Директорът на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова, Директорът на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана – д-р Тони Тодоров, Председателят на Районната колегия на Българския лекарски съюз – д-р Людмил Джурджов, представители на ОД на МВР и Зонално жандармерийско управление – Монтана, общински кметове и експерти от общинските администрации.
 Основен акцент в дневния ред на заседанието беше запознаване с приетия с Решение на Министерския съвет № 518/15.07.2021 г. Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID – 19 и създаване на организация за изпълнение на разписаните в плана мерки съобразно потребностите и спецификите на региона.
Д-р Елена Борисова запозна членовете на Медицинския съвет с основните раздели и подраздели в структурата на Националния оперативен план, като обърна внимание върху това, че се очаква разпространение на „Делта“ варианта на заболяването, като в периода до края на месец август този вариант ще стане доминиращ в страната.

Дата: 29 юли 2021 Виж още...
Национална система "Живи човешки съкровища - България" за 2021 г
В Областна администрация Монтана се проведе първична селекция на кандидатурите по Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г., постъпили в област Монтана.
За участие в попълването на Системата постъпиха две кандидатури:
1.    Автентични фолклорни песни в село Липен – НЧ „Пробуда 1926“, с. Липен, община Монтана, област Монтана – група „От извора“, изпълняваща автентични народни песни.
2.    Автентични хора в село Липен – НЧ „Пробуда 1926“, с. Липен, община Монтана, област Монтана – група, изпълняваща народни танци.
Комисията, в състав доц. д-р Анна Щърбанова – експерт от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, като председател и членове г-жа Деница Шивачева – експерт от РЕКИЦ „Читалища“ – Монтана, г-н Асен Асенов – директор на Общински младежки дом – Монтана, одобри кандидатурата на Автентични хора в село Липен – НЧ „Пробуда 1926“, с. Липен, община Монтана, област Монтана за участие в националния етап по попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г. от името на област Монтана.
Танцовата група в село Липен има многобройни участия и се отличава със своите традиционни хора, които са типични за селото.

Дата: 26 юли 2021 Виж още...
ЦИК ПУБЛИКУВА РАЗЯСНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЛАСУВАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ на 11.07.2021г.
Централната избирателна комисия публикува в своята интернет-страница (www.cik.bg) информационни материали с цел разясняване на правата и задълженията на гражданите във връзка с гласуването в рамките на изборите за народни представители на 11.07.2021 г., включително и по отношение на начина за гласуване с машинно устройство.Разясненията са предоставени под формата на видео клипове, които можете да разгледате чрез посочените по-долу линкове:
Разяснения за гласуване с машина


Разяснения за гласуване за избиратели, поставени под карантина или изолация

Разяснения за гласуване на хора с увреждания

В допълнение ЦИК публикува и образец на печатен разяснителен плакат за гласуване с машинно устройство, който можете да видитетук.

Дата: 5 юли 2021 Виж още...
Проведе се редовно заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси в област Монтана
На 02.07.2021г. се проведе заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси. Основна цел на заседанието беше учредяването на Областен оперативен екип, както и работна група, които да  изготвят новите стратегическите документи по отношение на политиката за приобщаване на маргинализираните етнически групи в област Монтана в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 (Стратегията) със срок до септември 2021година.
Бяха фиксирани срокове за изготвяне на анализ на ситуацията във всяка една от общините на област Монтана и план за действие, както и се представиха новите членове в екипа -  представители на неправителствения сектор със сериозен опит в сферата.

Дата: 5 юли 2021 Виж още...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. от ЦИК са доставени 3 броя машини и е организирано демонстрационно пробно гласуване по общини.

Графика по общини е следния:

ОБЩИНА ДАТА
1-во направление
МОНТАНА 30.06.2021г. 01.07.2021 г. и 02.07.2021 г.
БОЙЧИНОВЦИ 03.07.2021 г. и 04.07.2021 г.
ЯКИМОВО 05.07.2021 г.
2-во направление
ЛОМ 30.06.2021г. 01.07.2021 г. и 02.07.2021 г.
ВЪЛЧЕДРЪМ 03.07.2021 г. и 04.07.2021 г.
БРУСАРЦИ 05.07.2021 г.
МЕДКОВЕЦ 06.07.2021 г.
3-во направление
БЕРКОВИЦА 30.06.2021г. 01.07.2021 г. и 02.07.2021 г.
ВЪРШЕЦ 03.07.2021 г. и 04.07.2021 г.
Г. ДАМЯНОВО 05.07.2021 г.
ЧИПРОВЦИ 06.07.2021 г.

За община Монтана машината с инсталирана демо версия се намира във фоайето на Областна администрация Монтана. Картите за гласуване се вземат от гишето за административно обслужване.

Дата: 30 юни 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩАОбластният управител на област Монтана Валери Димитров проведе на 25.06.2021 г. работна среща в заседателна зала № 1 на Областната администрация с ръководителите на структурите на МВР и прокуратурата в област Монтана.
Основен акцент в дневния ред на срещата беше логистичното обезпечаване, организирането и провеждането на честни и прозрачни избори на 11.07.2021 г. за Народни представители.
Валери Димитров обърна внимание на всички за изпълнение на своите задължения професионално, коректно и при стриктно спазване на разпоредбите на Изборния кодекс на Република България.

Дата: 25 юни 2021 Виж още...
Поздравителен адрес
Уважаеми жители на град Монтана,
Приемете най-искрените ми поздрави и благопожелания по случай празника на Монтана - Свети Дух.
Традиционните празници, като неделима част от историята на всеки град, са свързани с неговия бит и култура, те дават израз на стремежа и вярата за по-добър живот.
Трудолюбието, опита, мъдростта и предприемчивостта на жителите на Монтана утвърдиха града като културно, икономическо и административно средище на Северозапада. Монтана се разраства, развива и подобрява своя облик ежедневно.
Днешният ден е не само повод да се докоснете до миналото, но и да се гордеете с настоящето на родния край, да мечтаете и работите за неговия просперитет и по-добро бъдеще.
Нека празникът Свети Дух Ви зареди с много сила, бодрост, светлина и мечти!
Желая на всички жители на града и общината здраве, успехи, оптимизъм и вяра да вървим напред и нагоре! Празникът на Монтана е в нашия дух, жизненост и енергичност!
Честит празник, скъпи съграждани!


ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА


Дата: 21 юни 2021 Виж още...
Областният управител връчи грамоти за отлично представяне на ученици в сферата на информационните технологии
Областният управител връчи грамоти за отлично представяне на ученици в сферата на информационните технологииГ-н Валери Димитров – областен управител на област Монтана и г-жа Латинка Симова – заместник областен управител имаха удоволствието да връчат грамоти за отлично представяне на учениците от  ПМПГ „Св. Климент Охридски“ - Матей Минев от 6 клас и Калин Борисов от 7 А клас на Националната олимпиада по информационни технологии 2021година.
Учениците са представили достойно област Монтана и Северозапада като Матей Минев е спечелил първо място на тестовото класиране, а Калин Борисов има и трето място в представянето на проектите в категория „Мултимедийни проекти“.
Проектът на Матей представлява комбинация от логически игри, реализиран с технологията Unreal Engine, с него шестокласникът участва в категория „Интерактивни проекти“.
Калин е представил своето портфолио с 3D модели, които е правил в продължение на две години чрез свободния софтуер Blender, както и видеа от работния процес при реализиране на моделите на 3D принтер.

Дата: 14 юни 2021 Виж още...
ДОКЛАД за организационно–техническата подготовка за произвеждане на изборите на 11 юли 2021г.
Дата: 14 юни 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВЕДОМСТВЕНИ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВЕДОМСТВЕНИ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ В ОБЛАСТ МОНТАНАОбластният управител на област Монтана Валери Димитров проведе на 10.06.2021 г. работна среща с ръководителите на ведомствени териториални структури в областта.
Основни акценти в дневния ред на срещата в заседателна зала № 1 на Областната администрация бяха представяне на новите Зам. областни управители на област Монтана – г-жа Латинка Симова и д-р Кирил Делев и новия Директор на Областната дирекция на МВР – Старши комисар Красимир Кирилов, както и обсъждане на предстоящата съвместна работа между Областна администрация Монтана, ОД на МВР и всички ведомствени структури на областно ниво, най-вече що се касае до организирането и провеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Дата: 10 юни 2021 Виж още...
ДЕЦАТА НА МОНТАНА С ОЩЕ ГРАМОТИ И НАГРАДИ
ДЕЦАТА НА МОНТАНА С ОЩЕ ГРАМОТИ И НАГРАДИ В присъствието на учители, треньори и родители, областният управител на област Монтана, г-н Валери Димитров връчи грамоти и награди на изявени деца, участвали в международни и национални конкурси и спортни състезания през учебната 2020/2021 година и представили достойно област Монтана в тях.
В приветствието си към децата, техните педагози и треньори, г-жа Латинка Симова – заместник областен управител, отправи пожелания за бъдещи успехи в областта на изкуствата и спорта и спечелване на още много призови места на музикалните и певчески сцени и в спортните зали.
Г-н Валери Димитров заяви, че награждаването на изявени деца в различни сфери и дейности  ще стане традиция за Областната администрация – Монтана, за да бъдат поощрени и стимулирани младите хора за нови творчески и спортни постижения!

Дата: 8 юни 2021 Виж още...
Заседание на ОБЛАСТЕН МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ МОНТАНА
Заседание на ОБЛАСТЕН МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ МОНТАНАЗаседанието се проведе на 02.06.2021 г. от 10.30 ч. в Областна администрация - Монтана под ръководството на Областния управител г-н Валери Димитров и Зам. областния управител г-жа Латинка Симова.
Основен акцент в дневния ред на заседанието беше актуалната епидемична обстановка и изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 на територията на област Монтана.
Доктор Елена Борисова-Директор на РЗИ-Монтана  представени  актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта, от които стана ясно, че за дата 01.06.2021 г. на територията на област Монтана има 5 установени случая на коронавирусна инфекция. Към 02.06.2021г. общо 204 лица са с активна COVID – 19 инфекция в област Монтана, като 146 лица от тях са на домашно лечение и 58 са  хоспитализирани (2 лица в "МБАЛ - Берковица" ЕООД, гр. Берковица, 35 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 11 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 2 лица в "УМБАЛ - Александровска" ЕАД, гр. София, 7 лица в МБАЛ Сити Клиник - Свети Георги ЕООД, гр. Монтана и 1 лице в МИ МВР СОФИЯ).

Дата: 2 юни 2021 Виж още...
Поздравителен адресДата: 2 юни 2021 Виж още...
ГРАМОТИ И НАГРАДИ ЗА ДЕЦАТА НА МОНТАНА
ГРАМОТИ И НАГРАДИ ЗА ДЕЦАТА НА МОНТАНАПо случай Международния ден на детето – 1 юни, Областна администрация – Монтана връчи грамоти и награди на малки и големи певци и спортисти за достойно представяне на област Монтана и спечелени призови места в международни и национални, певчески и музикални конкурси и спортни състезания през учебната 2020/2021 година.
Поздравления и признателност бяха отправени към учителите, педагозите и треньорите, на чиято всеотдайност и усилия децата дължат своите успехи и постижения.

Дата: 1 юни 2021 Виж още...