Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе обучение по прилагане на Изборния кодекс на общинските избирателни комисии от област Монтана.
Заместник-председателят на ЦИК г-жа Таня Йосифова запозна присъстващите с новите моменти в изборния процес и основните акценти в работата на общинските и секционните избирателни комисии в предизборния и изборния ден.
На срещата присъстваха още представители на „Информационно обслужване" АД, органите на МВР и служба "Пожарна и аварийна безопасност", техническите екипи от Областна и Общинските администрации.

Дата: 17 октомври 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕДнес, 17.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
През периода от 1-ви август до 20-ти септември 2019 г., Агенцията по заетостта проведе проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.
В област Монтана общия брой на работодатели, попаднали в извадката е 73, като от тях:
  •   първоначално определения брой работодатели е 46;
  •   попълнили напълно анкетата са 60 работодатели;
  •   отпаднали са 3 работодатели;
  •   работодателите, отказали да попълнят анкетата са 10.

Дата: 17 октомври 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯОбластната Епизоотична комисия и Консултативният съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана проведоха свои редовни заседания под ръководството на Областния управител Росен Белчев.
Събитията се състояха последователно едно след друго на 15.10.2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация с участието на ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
Като част от дневния ред на Епизоотичната комисия беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.

Дата: 15 октомври 2019 Виж още...
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Фондация „Е-комерс Съксес“ и  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организират със съдействието на Областна администрация Монтана практическо обучение за онлайн търговия, насочено към компании и предприемачи, които сега стартират или вече са в процес на реализация на собствен проект за онлайн магазин на локален или международен пазар. Партньори на обученията са Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) и Българска Стопанска Камара (БСК).
Събитието ще се проведе от 9:00 до 17:30 часа на 16 октомври 2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана.
Практическото обучение обхваща теми, свързани с най-важното от целия цикъл по планиране, създаване и маркетиране на успешен електронен магазин. Предназначено е за  собствениците на малък и среден бизнес, които искат бързо и ефективно чрез възможностите на електронната търговия да спечелят нови пазари в България, Европа и света.
Акценти в програмата на инициативата са правната регламентация на продажбите по Интернет, съобразена с българско и европейско законодателство, планиране на ефективен ръст, логистика, стратегии за привличане на нови клиенти, техники за успешни продажби и достъп до финансиране на онлайн проект с ваучерната система на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Дата: 14 октомври 2019 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 7 октомври 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 01.10.2019 г. Областната епизоотична комисия проведе в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана свое поредно редовно заседание.
В рамките на ръководеното от Зам. областния управител инж. Цветко Цветков събитие разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения,  обсъди хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, в това число и предложените от общинските администрации алтернативи на терените, които за момента не са получили одобрение съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.

Дата: 3 октомври 2019 Виж още...
ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
На 01 октомври 2019 г. от 11:00 ч. ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В тренировката са включени и интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване в Зоната за неотложни защитни мерки за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”.
Ще бъдат задействани крайните акустични устройства (сирени) с продължителност до 15 минути, като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.  
Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Системата ще бъде задействана едновременно в Монтана и в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Смолян, Стара Загора, както и населените места, включени в интегрираните локални системи за оповестяване.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Дата: 27 септември 2019 Виж още...
НА 24.09.2019 Г. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРОВЕДЕ СЕДМИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
НА 24.09.2019 Г. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРОВЕДЕ СЕДМИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯСедмичното заседание на Областната епизоотична комисия бе проведено от заместник областният управител инж. Цветко Цветков.
 На заседанието бе представена информация от директора на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана, за актуалната епизоотична обстановка – нови огнища на Африканска чума по свинете в страната и в Европа.
Представeна бе информация за хода на процедурите по съгласуване от РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ на заявените от общините терени за загробване.
Изнесена бе информация от РДГ – Берковица, във връзка с план за отстрел на диви свине и прогноза на базата на предварителните разчети по дружини за ловен сезон 2019-2020 г.

Дата: 25 септември 2019 Виж още...
ЕСЕННО ОБСЛЕДВАНЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 24 септември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНИЦИАТИВАТА НА TISPOL ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИЯ EDWARD (EUROPEAN DAY WITHOUT A ROAD DEATH)
Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL за четвърта поредна година обявява 26 септември за Европейски ден без загинали на пътя, подкрепен от Европейската комисия и  посветен на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 септември до 22 септември. Целта е  да се обърне внимание на водачите да бъдат по-внимателни и по-толерантни  в този ден по пътищата на Европа и  да няма загинали хора при пътни инциденти.
Кампанията в България  ще се проведе под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“. С цел по-мащабна гласност на инициативата, Областна администрация – Монтана е подготвила плакати и брошури за разпространение. Всеки, който желае, може да се присъедини към инициативата, като се регистрира на адрес: http://roadsafetydays.eu/. Ангажиментът може да бъде деклариран с подписването на обещание за подкрепа на деня без загинали на пътя на адрес: https://projectedward.eu/. Областна администрация – Монтана се присъединява към проекта съвместно с Областната дирекция на МВР – Монтана и ще работи заедно с нея.


Дата: 24 септември 2019 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРОВЕДЕ СЕДМИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРОВЕДЕ СЕДМИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯЗаместник областният управител инж. Цветко Цветков проведе седмичното заседание на Областната епизоотична комисия, на което беше представена информация от директора на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана, за актуалната епизоотична обстановка – нови огнища на Африканска чума по свинете в страната и в Европа.
Представена бе и информация за извършеното към момента в хода на процедурата по изплащане на обезщетения на личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане и извършена дезинфекция в дворовете в населените места, попадащи в 20 км. зона.

Дата: 17 септември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИЦИТЕ МУ БЯХА ГОСТИ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН В УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИЦИТЕ МУ БЯХА ГОСТИ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН В УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНАС тържественото звучене на националния химн на Република България бе открита новата учебна 2019/2020 година в училищата в област Монтана.
С лични приветствия, поздравителни адреси и цветя областният управител Росен Белчев и заместниците му Нина Петкова, и Цветко Цветков поздравиха ученици, учители и родители по повод началото на новата учебна година, като им пожелаха на добър час, здраве, успехи и целеустременост.
Първият звънец бе посрещнат с ентусиазъм и вълнение от всички ученици. И тази година най-нетърпеливи да прекрачат училищния праг бяха първокласниците, придружени от развълнуваните им родители.

Дата: 16 септември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО В НАЦИОНАЛНАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО В НАЦИОНАЛНАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“Екипът на Областна администрация Монтана взе участие и в тазгодишното девето издание на инициатива „Да изчистим България заедно”, почиствайки района от старата крепост „Калето“ по цялото продължение на язовирната стена на язовир „Огоста“. Мащабното събитие за поредна година обедини институции, неправителствени и бизнес организации, както и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда.
Страната ни е част от най-голямата гражданска инициатива в света -  World CleanUp Day 2019 (Световен ден на почистването) чрез кампанията „Да изчистим България заедно“. България се включи в чистенето заедно с милиони доброволци от  над 150 страни.

Дата: 14 септември 2019 Виж още...
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ В МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ В МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТДнес, 13.09.2019 г. служителите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Монтана отбелязаха Седмицата на пожарната безопасност и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември с демонстративно занятие на площад „Жеравица” пред сградата на Областна администрация – Монтана.
Областният управител на област Монтана Росен Белчев поднесе своите поздравления и благодари за сигурността, която осигуряват на жителите на област Монтана.
Пожарникарите и спасителите представиха действия по гасене на пожар с евакуация на хора от горяща сграда по алпийски способ и с автомеханична стълба „Ивеко”, демонстрира се спасяване на пострадали при пътнотранспортно произшествие и извършване на  разузнаване на мястото на инцидента с безпилотни летателни апарати.

Дата: 13 септември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ На редовно заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе на 10 септември 2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и зам. областния управител Цветко Цветков бе предсавена информация за извършеното към настоящия момент по отношение на процедурата за изплащане на обезщетения на личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане и дезинфекция в населените места в 20 км зона около индустриална свиневъдна ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден, беше обсъдено Съгласно предоставените от Областната дирекция по безопасност на храните данни към 2 септември 2019 г. са изплатени обезщетения в размер на 81 хил.лв. на лични стопанства в отделни населени места в 20 км зона. В близките дни предстоят нови плащания докато не бъдат разплатени полагащите се финансови средства в цялата зона.

Дата: 11 септември 2019 Виж още...