Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

„ Да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала” - консултации за определяне на състава на Районна избирателна комисия- Монтана
 „ Да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”  - консултации за определяне на състава на Районна избирателна комисия- МонтанаНа 21 ноември 2012 година областният управител на област Монтана Ивайло Петров проведе консултации с областните ръководства на парламентарно представените партии и тези, които имат представители в Европейския парламент, за съставяне на Районна избирателна комисия, за предстоящия референдум.
Одобрено бе предложението на ПП ГЕРБ  за позицията на председател на Районна избирателна комисия - Монтана, както и искането на „Коалиция за България” техен представител да заеме длъжността на заместник- председател. Не се постигна съгласие за поста на секретар на РИК- Монтана, поради което всички предложения за заемане на длъжности в Районната избирателна комисия са изпратени от областния управител до Централна избирателна комисия, която със свое решение да определи състава и ръководството на РИК-Монтана.

Дата: 22 ноември 2012 Виж още...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕВъв връзка с Решение  № 8-НР/13.11.2012 г. на Централната избирателна комисия  относно назначаване на районни избирателни комисии за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г., в сградата на Областна администрация Монтана на 21.11.2012 г. от 10.30 часа Областният управител на област Монтана ще проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия  - Монтана  с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат  членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
При провеждане на консултациите при областния управител, съгласно Решение  № 8-НР/13.11.2012 г. на ЦИК, партиите и коалициите от партии следва да представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;
в) пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г.;
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението към Решение  № 8-НР/13.11.2012 г. на ЦИК.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ   /п/
Областен управител на област Монтана

Дата: 19 ноември 2012 Виж още...