Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заместник областни управители
ЛАТИНКА САЛТИРОВА СИМОВА


Родена на 30 ноември 1967 година. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по право и по история от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.В периода 1989 – 2008 година работи като учител, възпитател и 10 години заместник-директор по учебната дейност в СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец.От 2008 г. до днес е заемала експертни и ръководни длъжности в община Вършец - директор на дирекция „Административно обслужване и стопанско управление“ и в община Враца - директор на дирекция „Административно-правни дейности“.Била е изпълнителен директор на СНЦ „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ от 2016 до 2019 година.

Ресори:
-бюджет и финанси;
-държавна собственост;
-обществен ред и сигурност;
-етнически и интеграционни въпроси, гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
-труд, социална политика;
-туризъм;
-регионално развитие и евроинтеграция;
-здравеопазване, образование, култура и младежки дейности;
-местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местно самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Бойчиновци, Берковица, ,Вършец, Георги Дамяново, Монтана и Лом;
-други задачи, възложени от областния управител.КИРИЛ ПЕТРОВ ДЕЛЕВ


Роден на 02.03.1968 г. в гр. Монтана. Завършил във ВИЗВМ, гр. Стара Загора – Магистър по ветеринарна медицина. Работил е като Началник Отдел в Държавен фонд ,,Земеделие“ , гр. София, Зам. изпълнителен директор в ИАРА – гр. София. Административна дейност е упражнявал и в ОД на ДФЗ – Монтана на длъжност Административен директор. През последните години работил управление и администриране в частния сектор.

Ресори:
-отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
-земеделие и храни;
-достъп до обществена информация;
-околна среда и води;
-транспорт, съобщения и благоустройствени дейности;
-строителство, промишленост, търговия и икономика, енергетика и енергийни ресурси;
-местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм и Чипровци;
-други задачи, възложени от областния управител.

ПРИЕМЕН ДЕН НА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
Всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Записването за приемен ден сe извършва всеки понеделник от 9.00 до 13.00 ч. на телефон 096 / 399121 и в Центъра за административно обслужване, като се попълва Информационен лист по образец съдържащо следната информация:

• Трите имена на желаещия среща;
• Адрес и телефон за обратна връзка;
• Кратко изложение на проблема;
• Какво съдействие желаете.