Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областна администрация - Монтана премина успешно сертификационен одит
Областният управител Тодор Върбанов ще участва в заключителната конференция "Представяне на постигнатите резултати" по проект "Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Дата: 19 ноември 2008 Виж още...
Утре започва работата по проект "Партньорство за развитие"
Утре, 20 ноември, областният управител Тодор Върбанов ще участва в работна среща, която ще се проведе в град Луковит. Срещата се организира във връзка със стартирането на съвместния проект по Оперативна програма "Административен капацитет" "Партньорство за развитие", в който са включени всички областни администрации с водещ партньор Областна администрация - Ловеч.

Дата: 19 ноември 2008 Виж още...
Невписаните в регистър занаятчии ще бъдат глобявани
Днес в 15,00 часа в  Заседателната зала на Областна администрация - Монтана ще се проведе среща, на която областният управител Тодор Върбанов и председателят на Регионалната занаятчийска камара Стилиян Каменов ще запознаят медиите с мерките за ефективно осъществяване на предвидената в Закона за занаятите контролно-санкционна дейност относно констатирани случаи на самостоятелно прилагане на занаят без задължително вписване на собственик на предприятие в регистър на занаятчиите.
Дата: 18 ноември 2008 Виж още...
Кръгла маса по въпросите на равнопоставеността
Областният управител Тодор Върбанов ще бъде домакин на организираната по инициатива на народните представители Маргарита Кънева и Деница Димитрова кръгла маса на тема: "Какво прави хората равнопоставени - политики в сферата на социалната интеграция".
Дата: 17 ноември 2008 Виж още...
Областният управител обявява търг по чл. 56 от ЗУТ
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ВД-60/07.11.2008 г. областният управител на област Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 10 /десет/ кв. м, находящи се до сграда с идентификатор 48489.7.100.3 и от три страни двор от имот с идентификатор 48489.7.100 по кадастралната карта на гр. Монтана за поставяне на преместваем обект за обслужваща дейност - генератор, съгласно чл. 56 от ЗУТ.
Дата: 11 ноември 2008 Виж още...
Областният управител обявява търг по чл. 56 от ЗУТ
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ВД-60/07.11.2008 г. областният управител на област Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 10 /десет/ кв. м, находящи се до сграда с идентификатор 48489.7.100.3 и от три страни двор от имот с идентификатор 48489.7.100 по кадастралната карта на гр. Монтана за поставяне на преместваем обект за обслужваща дейност - генератор, съгласно чл. 56 от ЗУТ.
Дата: 11 ноември 2008 Виж още...
Скоро Монтана ще има и мобилна клинична лаборатория
Продължава работата по изпълнението на проект “Промоция и оптимизиране на профилактични програми по майчино и детско здраве” по програма ФАР.
Дата: 11 ноември 2008 Виж още...
12 ноември – Информационен ден по ОПАК в Монтана
На 12.11.2008 г., сряда, от 11,00 ч. в Общинския младежки дом ще се проведе информационен ден по Оперативната програма “Административен капацитет” /OПAK/. Управляващият орган на ОПАК стартира нова процедура, насочена към централната, областните и общинските администрации – “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” /подприоритет 3.1/.
Дата: 10 ноември 2008 Виж още...