Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОЕКТ: “Партньорство за развитие” по Оперативна програма „Административен капацитет”
ПРОЕКТ: “Партньорство за развитие” 
по Оперативна програма „Административен капацитет”,
 договор № A 08-14-49-C/03.02.2009 г.


ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ
10.06.2009г.
    
КОМИТЕТЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ “ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ” ПРИЕ МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ
Дата: 24 юни 2009 Виж още...
На основание чл. 4, ал. 2 от правилника за прилагане на закона за пътищата
На  основание чл. 4, ал. 2 от правилника за прилагане на закона за пътищата
Дата: 24 юни 2009 Виж още...
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ВД-53/19.06.2009 г. на областния управител на област Монтана

О Б Я В Я В А
Дата: 22 юни 2009 Виж още...
Заповед РД 08-159/ 04.06.2009г.
Заповед РД 08-159/ 04.06.2009г.
Дата: 4 юни 2009 Виж още...