Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
След преразпределението на неусвоени от други области средства по ПМС № 44 от 19 февруари 2009г., изм. и доп. с ПМС № 336/30.12.2010г., област Монтана получи допълнително 95 040 лева. Пренасочването на финансови ресурси от Агенцията по заетостта е с оглед на броя одобрени, но нефинансирани декларации на работници и служители по области, както и на основание на получени писмени предложения от областните комисии по заетост.
 
 
Дата: 25 февруари 2010 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" - РЕШЕНИЯ
На 08.02.2010 г. от 11 часа в Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници” на което се приеха следните
Р Е Ш Е Н И Я:
Дата: 10 февруари 2010 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - РЕШЕНИЯ

Във връзка с прилагането на ПМС №44 от 19 февруари 2009 г. /обн. ДВ. бр. 16 от 27.02.2009 г., изм. ДВ бр. 2 от 8 януари 2010 г./ за определяне условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги” на 04.02.2010 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

Дата: 8 февруари 2010 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСОЛСТВОТО НА УКРАЙНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На вниманието на гражданите на Украйна!
 
На 7 февруари 2010 г. ще се състои повторено гласуване на избори за Президент на Украйна.
В сградата на Посолството на Украйна в РБ на адрес: 1618, гр.София, жк Овча Купел, ул. Боряна”, 29, задграничният избирателен участък №9 ще бъде отворен за гласуване от 8.00 до 20.00 ч., без прекъсване.
Телефон за връзка – (02)955-93-54, (02)818-68-28.
 
Посолство на Украйна в РБ
Дата: 1 февруари 2010 Виж още...