Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119 на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-159/25.08.2010 г. на Областен управител на област Монтана обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността:
"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" по информационно осигуряване
 
Дата: 27 август 2010 Виж още...
ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ
Приключи акцията за третирането срещу комари в двете крайдунавски общини на област Монтана. Обработените площи по общини, въздушно и наземно на заблатените терени, образували се след спадането на водите на река Дунав са:  Лом - 13 665 декара и Вълчедръм - 8755 декара.
Дата: 18 август 2010 Виж още...
"СТАРТ НА КАРИЕРАТА" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
На 17.08.2010 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана комисия, назначена със заповед на областния управител на област Монтана с председател Димитранка Каменова – Заместник областен управител на област Монтана, проведе интервю с кандидатите за два броя работни места в Областна администрация Монтана по Програма “Старт на кариерата” на Министерство на труда и социалната политика.

Дата: 18 август 2010 Виж още...
ВТОРА ОБЛАСТНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Днес 17.08.2010 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе Втора областна работна среща, като етап от процеса на планиране на социални услуги с участието на всички заинтересовани страни (модела на УНИЦЕФ за областно планиране).
 
Дата: 17 август 2010 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-142/30.07.2010 г. на Областен управител на област Монтана обявява конкурс за длъжността:
"МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Монтана.
 
Дата: 12 август 2010 Виж още...
ОБЯВА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ
Със Заповед № РД-08-143/30.07.2010 г. на областния управител на област Монтана за наемател на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр. Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на АТМ устройство /банкомат/ е определена „ОБЕНИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.
 
Дата: 2 август 2010 Виж още...
ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - РАБОТНА СРЕЩА
На 27.07.2010 г. в сградата на Министерство на труда и социалната политика беше проведена работна среща за изготвяне на предложения за избор на пилотни общини от област Монтана по Проект за социално включване, в която участие взе г-жа Димитранка Каменова, зам. областен управител на област Монтана.
 
Дата: 2 август 2010 Виж още...