Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА, КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И ЩАБОВЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СНАВР
Във връзка с изпълнение на Указания, утвърдени със Заповед № Із-2099/14.09.2010г. на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, относно подготовка на страната за зимния сезон 2010 – 2011 г., на 23.09.2010 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния управител на област Монтана с ръководителите на териториалните структури на министерства и ведомства, кметовете на общини и щабовете за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи към областния управител.
 
Дата: 29 септември 2010 Виж още...
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ЗАСЕДАНИЕ
На 24.09.2010 г. в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. На него се обсъди и прие нов Правилник за организацията и дейността на Съвета, с който по – ясно се регламентира работата му.
 
Дата: 27 септември 2010 Виж още...
ПОКАНА
На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, с оглед възникнала потребност и планирано възлагане изпълнението на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране, производство – доставка и сертифициране на 1/един/ брой асансьорна уредба и демонтаж на старата за обект Административна сграда на Областна администрация гр.Монтана”, Ви отправяме покана да представите оферта за изпълнение на посочената поръчка.
 
Дата: 23 септември 2010 Виж още...
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА БЕШЕ ПОДПИСАН ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА
На 20.09.2010г., областният управител на област Монтана Ивайло Петров и представители на Районния център по здравеопазване, Районната здравноосигурителна каса, РИОКОЗ, Районните колегии на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз, Националната пациентска организация и на Общините - Монтана, Лом и Берковица, подписаха проект на Областна здравна карта.

Дата: 23 септември 2010 Виж още...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 22-ТИ СЕПТЕМВРИ – ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
Уважаеми жители на област Монтана,
Приемете моите поздравления по случай Деня на Независимостта – 22-ри септември!
На този ден преди 102 години се издига международния авторитет на нашата страна и тя се превръща в равноправна на другите европейски държави. Нека отдадем почит на хилядите, дали живота си в освободителната борба и отвоювали независимостта на нашата Родина, на онези без подвига на които едва ли щяхме да живеем сега в съвременна България. Тази дата ни изпълва с увереност и гордост, но също така и ни задължава да продължим да развиваме страната си по европейски, следвайки пътя на изконните български идеали за свобода и независимост. Желая на всички повече оптимизъм, отговорност и вяра, че с всички сили и възможности можем да успеем!
Честит празник!

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
областен управител на област Монтана

Дата: 21 септември 2010 Виж още...
СПИСЪЦИ
С П И С Ъ К
 НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” ПО ИО В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
С П И С Ъ К
 НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” ПО ИО В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
Дата: 17 септември 2010 Виж още...
ФЕСТИВАЛ НА РИБАТА
На 12.09.2010г. в гр.Лом под патронажа на Евродепутата от ПП ГЕРБ Владимир Уручев и министъра по еврофондовете Томислав Дончев се проведе фестивал на рибата.
 
Дата: 14 септември 2010 Виж още...
ПАКИСТАН - НАВОДНЕНИЯ
Областният управител на област Монтана г- н Ивайло Петров подкрепя инициативата за набиране на средства за пострадалите от наводненията в Пакистан.
 
Дата: 14 септември 2010 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
На 07.09.2010г. беше проведено заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, ръководено от министър Цветан  Цветанов.
 
Дата: 10 септември 2010 Виж още...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ – ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Уважаеми жители на област Монтана,
Приемете моите поздравления по случай честването на един от най-важните дни в нашата история-   6-ти септември! Заветът, който ни оставя този ден е, че всеки българин е длъжен да даде ръка в решителни за съдбата ни моменти. Святото дело на Съединението е символ на силата и вярата на българите, че когато сме заедно, сме по-силни и успехът при преодоляването на трудностите е сигурен. Нека обединени да вървим напред към бъдеще, изпълнено с безкрайни възможности! Желая на всички здраве, разбирателство и късмет!
Честит празник!

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
областен управител на област Монтана
 
Дата: 3 септември 2010 Виж още...
СПИСЪЦИ
СПИСЪК
НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА

Дата: 2 септември 2010 Виж още...