Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 26-ТИ СЕПТЕМВРИ – ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СТРОИТЕЛЯ
Уважаеми строители, колеги и приятели,
Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по повод професионалния празник на строителя – 26 октомври!
В този ден изразявам своето признание към вашия труд и майсторство, чрез който сътворявате блага за всички нас! След всеки човек остава съграденото от него. Дали това е сграда, книга или паметник, успял ученик или спасен живот – истината е, че само така можем да бъдем истински свободни и щастливи. Бъдете здрави и конкурентоспособни, устоявайте на предизвикателствата на живота с усмивка и знайте, че всеки един от вас е част от успехите, които постигаме!
Честит празник!

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
областен управител на област Монтана

Дата: 26 октомври 2010 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
На 29.10.2010 г. /петък/ от 13.30 часа в голямата зала на Областна администрация – Монтана ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие за обсъждане и приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.)

Дата: 25 октомври 2010 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” – МОНТАНА ГЛАСУВА ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР
След проведено редовно заседание на Областна комисия “Военни паметници” – Монтана, по повод и в изпълнение на писмо с вх. № РД 04 – 61/09.08.2010 г. на министъра на отбраната на Република България и плана за работа през 2010 г., бе приет Областен регистър на военните паметници в областта.

Дата: 21 октомври 2010 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119 на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-148/05.08.2010 г. на Областен управител на област Монтана обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността:
"СТАРШИ ЕКСПЕРТ"
Дата: 20 октомври 2010 Виж още...
СТАРТИРА ПОЧИСТВАНЕТО НА ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА ГРАД ВЪРШЕЦ
На 12 октомври 2010 г. се състоя спешна среща между заместник областния управител на Монтана – г-н Алексиев, кмета на община Вършец – г-жа Бончева-Лечева и ръководството на “В и К” ООД – Вършец по повод проблемите на град Вършец с водопреносната мрежа.
 
Дата: 13 октомври 2010 Виж още...
ОБЯВА АСАНСЬОР
На 08.10.2010 г. назначените със Заповеди №3-ОП/23.09.2010 г. и №3(1)-ОП/06.10.2010г. на Областен управител на област Монтана длъжностни лица извършиха разглеждане и оценка на трите подадени оферти за участие в производство за избор на изпълнител по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет „Проектиране, производство – доставка и сертифициране на 1 /един/ брой асансьорна уредба и демонтаж на старата за обект Административна сграда на Областна администрация Монтана”.
 
Дата: 13 октомври 2010 Виж още...
ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНИЦИАТИВАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ГКПП МЕЖДУ РБЪЛГАРИЯ И РСЪРБИЯ
На 04.10.2010 г. от 11 часа в голяма зала на областна администрация Монтана се проведе втората работна среща, свързана с инициативата, предприета от работна група за подобряване на транспортните връзки с Република Сърбия чрез изграждане на нов ГКПП.

Дата: 6 октомври 2010 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА С МЛАДИ ПОПЪЛНЕНИЯ
По програма “Старт в кариерата” бяха избрани на конкурсен принцип новите служители в Областна администрация Монтана - Силвия Николова и Орлин Орлинов, които ще имат възможност да докажат и развият своите качества като младши специалисти в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

Дата: 6 октомври 2010 Виж още...