Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване








КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА



Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседание на Комисия за обсъждане промени в областната и републиканската транспортни схеми
Комисията за обсъждане промени в областната и републиканската транспортни схеми проведе свое заседание на 23 ноември в Голямата зала на Областна администрация Монтана.

Дата: 24 ноември 2010 Виж още...
МРРБ финансира премахване на активизирало се свлачище
Община Чипровци сключи договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране укрепването на активизирало се свлачище в квартал “Новият квартал” в гр. Чипровци.

Дата: 23 ноември 2010 Виж още...
Състоянието на пътната настилка в с.Бързия
След запитване от граждани, свързано със състоянието на пътната настилка в с. Бързия, общ. Берковица, областният управител на област Монтана – г-н Ивайло Петров  с  писмо № РР 06-62/ 15.11.2010 г. изиска информация от Областно пътно управление – Монтана относно извършените ремонтни дейности на водопроводните и канализационните инсталации по републикански път II-81 в този участък.
 
Дата: 18 ноември 2010 Виж още...
Ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
По повод отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия, от свое име и от името на всички граждани на областта, искам да поднеса своята подкрепа и съболезнования на близките на жертвите на в ПТП. Днес в условията на всеобща световна криза следва още по-съсредоточено да се вгледаме в нашето поведение като пешеходци, водачи и пътници, като родители, като братя и сестри, като организатори и администратори, тъй като безопасността на движението е преди всичко споделена отговорност. Нека всички ние се опитаме да отдадем необходимото на тези, които участват и в спасяването на пострадалите и намаляването на последствията от пътнотранспортните произшествия – служителите от бърза медицинска помощ, лекарите, медицинските сестри, служителите от полицията, пожарникарите, консултантите и другите работници, които всеки ден се сблъскват с бедствията, причинени от пътнотранспортните произшествия и изпитват върху себе си тяхното влияние. На този ден, когато отбелязваме и денят на християнското семейство, нека си спомним за тези, които не са между нас, да почетем тяхната памет и изкажем съчувствие към семействата им.

С уважение,
ИВАЙЛО ПЕТРОВ
областен управител на област Монтана
 
Дата: 18 ноември 2010 Виж още...
Отбелязваме Денят на християнското семейство тази година и с възпоменание на жертвите от ПТП
Денят на християнското семейство – 21 ноември, тази година ще бъде и ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия. С резолюция на Генералната асамблея на Организацията на Обединените Нации от 26 октомври 2005 г. се призовават правителствата и международната общественост, всяка трета неделя от месец ноември да се отбелязва като ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия.
 
Дата: 18 ноември 2010 Виж още...
Развитие и статут на МБАЛ ЕООД Берковица
Работна среща на тема “Да помогнем с идеи и съвети за развитието и разрастването на МБАЛ ЕООД– Берковица”, се проведе на 16 ноември в сградата на Областна администрация – Монтана.
На срещата присъстваха г-н Ивайло Петров - областен управител, Димитранка Каменова - заместник областен управител на област Монтана, кмета на община Берковица, председателят на общински съвет Берковица, управителят на МБАЛ ЕООД - Берковица, директорът на РЗОК – Монтана, главният секретар на РИОКОЗ – Монтана, директорът на РЦЗ – Монтана, както и представители на Българския лекарски съюз и Пациентските организации представени в областта.

Дата: 17 ноември 2010 Виж още...
СПИСЪЦИ
С П И С Ъ К
 НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
С П И С Ъ К
 НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
Дата: 11 ноември 2010 Виж още...
СЪВМЕСТЕН ПРИЕМ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Съвместен прием за гражданите на област Монтана организират на 15 ноември 2010 г. народният представител от ПП ГЕРБ д-р Пламен Цеков и областният управител на област Монтана г-н Ивайло Петров. Приемът ще започне от 15.00 часа и ще продължи до 17.30 часа в сградата на Областна администрация Монтана. Гражданите, които искат да зададат своите въпроси или да се консултират могат да се запишат на телефон: 399 106 до 17.30 часа на 12.11.2010г.

Дата: 10 ноември 2010 Виж още...
ЗАПОВЕД
Заповед РД 08-196/09.11.2010г.  на Областен управител Монтана във връзка с осигуряване на пожарна безопасност и поддържане на строг противопожарен ред на територията на общините и кметствата, вследствие на рязкото покачване на температурите и поява на силни ветрове.
 
Дата: 9 ноември 2010 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ЗА ЗЕМИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА АКТОВЕ ПО §4 ОТ ПЗРЗСПЗЗ
Задълженията на областните управители по възлагане, изготвяне и одобряване на помощни планове /ПП/ и планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗРЗСПЗЗ са регламентирани в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за неговото приложение /ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ/.

Дата: 4 ноември 2010 Виж още...
КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОХРАНА НА ГОРИТЕ ПРОВЕДЕ СВОЕТО ПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Заместник областният управител на Област Монтана – г-жа Димитранка Каменова и Директорът на Регионална дирекция по горите гр. Берковица – г-жа Ваня Каменова бяха домакини на първото заседание на Консултативния съвет по охрана на горите, което се проведе на 2 ноември 2010 г. в Областна администрация Монтана.

Дата: 3 ноември 2010 Виж още...
“ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” ПОЛУЧИ ШЕСТ НОВИ КОРАБА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК ПО РЕКА ДУНАВ
Областният управител на област Монтана – г-н Ивайло Петров присъства на тържествена церемония по предаването на 6 кораба на “Гранична полиция”, която се състоя на 30 октомври в Русе.

Дата: 1 ноември 2010 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ЗАСЕДАНИЕ
След редовно заседание на Областния съвет за развитие, бе приета “Стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана за периода 2011 – 2015 год.”
 
Дата: 1 ноември 2010 Виж още...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Уважаеми учители,
уважаеми дейци на просветата и културата,
уважаеми съграждани,

Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по повод 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ! На този ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция – светите братя Кирил и Методий, на техните ученици и последователи св. Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, на родолюбците Паисий Хилендарски, Васил Левски, Димитър Талев и много други. Убеден съм, че всички Вие успешно продължавате тяхното дело, съхранило вечния български дух, вечния стремеж към овладяване на знанието, вечното движение напред. Не преставайте да будите съзнанието на младото поколение за нашето наследство, което съхраняваме и разпространяваме през вековете за едно по-добро бъдеще на българския народ. Обогатявайте и опазвайте българската духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата!
Честит празник!

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
областен управител на област Монтана

Дата: 1 ноември 2010 Виж още...