Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Преброяване 2011 – пресконференция в Областна администрация Монтана
Уважаеми журналисти,
Областният управител г-н Ивайло Петров, съвместно с Директора на териториалното статистическо бюро – г-жа Бойка Борисова организират на 1 февруари от 14 часа пресконференция относно стартиране на националната кампания Преброяване 2011.
Събитието ще се състои в Голямата зала на Областна администрация Монтана и на него са поканени за участие представители на всички печатни и електронни медии от региона.
На пресконференцията ще стане ясно как и къде гражданите ще могат да се преброят по електронен път, ще бъдат представени също и подробности относно анкетните карти и целия процес по преброяването.

Дата: 31 януари 2011 Виж още...
Междинна оценка на областната стратегия за развитие на област Монтана
Екип от Националния център за териториално развитие – София представи на заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана Доклад за изготвена междинна оценка на областната стратегия за развитие. Оценката е възложена за изготвяне от страна на областния управител Ивайло Петров съгласно разпоредбите на чл.29, ал.1 и чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.
 
Дата: 27 януари 2011 Виж още...
Полезни връзки
»Административен регистър
»Президент
»Народно събрание
»Министерство на труда и социалната политика
»Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
»Министерство на отбраната
»Министерство на вътрешните работи
»Министерство на външните работи
»Министерство на финансите
»Министерство на регионалното развитие и благоустройството
»Министерство на правосъдието
»Министерство на земеделието и храните
»Министерство на младежта и спорта
»Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
»Министерство на здравеопазването
»Министерство на културата
»Министерство на околната среда и водите
»Държавна агенция „Архиви”
»Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
»Държавна агенция "Национална сигурност"
»Държавна агенция за бежанците
»Държавна агенция за българите в чужбина
»Държавна агенция за закрила на детето
»Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
»Национален статистически институт
»Комисията за защита на потребителите
»Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
»Държавна комисия по сигурността на информацията
»Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
»Агенция по вписванията
»Изпълнителна агенция -“Национален филмов център”
»Агенция по геодезия, картография и кадастър
»Агенция за хората с увреждания
»Агенция за социално подпомагане
»Агенция по енергийна ефективност
»Агенция по заетостта
»Агенция по обществени поръчки
»Българска агенция за инвестиции
»Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
»Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
»Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
»Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
»Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
»Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
»Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
»Изпълнителна агенция "Медицински одит"
»Изпълнителна агенция "Морска администрация"
»Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
»Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав
»Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
»Изпълнителна агенция по горите
»Изпълнителна агенция по лекарствата
»Изпълнителна агенция по лозата и виното
»Изпълнителна агенция по околна среда
»Изпълнителна агенция по почвените ресурси
»Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
»Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
»Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
»Изпълнителна агенция по трансплантация
»Институт по публична администрация
»Национален институт за помирение и арбитраж
Дата: 27 януари 2011 Виж още...
Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2011 - 2015 г.
Дата: 27 януари 2011 Виж още...
Неправителствени организации
Дата: 26 януари 2011 Виж още...
Неправителствени организации в област Монтана
Дата: 26 януари 2011 Виж още...
Нови специалности в училищата на област Монтана
Комисията по заетостта съгласува на свое заседание предложения на държавни и общински училища от област Монтана за прием на професии за учебната 2011/2012 година.

Дата: 26 януари 2011 Виж още...
До 9 февруари 2011 г. – без такси за придобиване на собственост върху прилежащи терени към сгради, бивша собственост на ТКЗС
Съгласно § 17, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ, бр.10 от 06.02.2009 г.), лицата, които в двугодишен срок от влизането в сила на този закон (до 09.02.2011 г.) подадат искане по чл. 27, ал. 6 до министъра на земеделието и храните или до оправомощено от него длъжностно лице да придобият правото на собственост върху застроените и прилежащи земи към сгради и съоръжения от имуществото на прекратените селскостопански организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби, не дължат сумите (наем) за ползването на тези земи. След изтичане на законоустановеният срок – 09.02.2011 г., сумите за ползване на земите са дължими. Указания за необходимите документи за физически и юридически лица може да намерите ТУК .
 
Дата: 20 януари 2011 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми съграждани,
скъпи приятели,
Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по случай отбелязването на Василица – Ромската Нова Година!
В този празничен ден искам да отправя своите пожелания към вас за здраве, късмет, любов и много успехи!
Ромският бит, култура и традиции винаги са будили възхищение и радост в сърцата на всеки, докоснал се до тях! Продължавайте със същия дух, търпение и отзивчивост да развивате своето изкуство, признато от не един и двама културни критици!
Бъдете все така темпераментни и толерантни, искрени и добри граждани на Република България!
Честит празник!

С уважение:
Ивайло Петров,
областен управител на област Монтана
Дата: 13 януари 2011 Виж още...
Проект
Дата: 11 януари 2011 Виж още...