Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОТМЕНЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЛОМ
На основание чл. 71, ал. 3 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с постъпили жалби, Областният управител на област с административен център град Монтана е отменил частично Заповед №993/22.08.2011 г. на кмета на община Вълчедръм, обл. Монтана за броя на образуваните избирателни секции в град Вълчедръм, с. Септемврийци и с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм и частично Заповед №401/22.08.2011 г. на кмета на община Лом за образуваните избирателни секции в град Лом с №№ 033 и 050, като неправилни и незаконосъобразни. Областният управител е възложил на кметовете на двете общини да изменят заповедите си в отменените части, като решенията му (от 26.08.2011 г. и от 30.08.2011 г.) не подлежат на обжалване и следва да се изпълнят незабавно.

Дата: 31 август 2011 Виж още...
ОБЯВА-ТЪРГ
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-14-56/26.08.2011 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А


Дата: 30 август 2011 Виж още...
Допълнителни средства от Министерски съвет за православен храм
Със съдействието на Областния управител на  област Монтана г-н Ивайло Петров, Министерски съвет допълни списък  на  православните храмове,  които получават  финансиране за ремонтно – строителни дейности през  2011г.


Дата: 17 август 2011 Виж още...
Работна среща по програмата "Старт на кариерата"
Днес, 15.08.2011 г., в изпълнение на „Актуализирана Процедура – 2011 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Компонент 1 от Програма „Старт на кариерата” се събра Комисия, създадена със заповед на oбластния управител на област Монтана.


Дата: 15 август 2011 Виж още...
НЕОТРАЗЕНИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Във връзка с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ) на община Берковица, ви уведомяваме, и по-конкретно юридическите лица и гражданите на община Берковица, че разпоредбите на чл. 18а,  чл. 39а, ал. 1  и чл.  40а, ал. 1 в частта „Не се приемат декларации от физически и юридически лица, които имат неизплатени задължения към община Берковица, доказани с удостоверение за наличие или липса на задължения”, са отменени като незаконосъобразни с Решение от 29.10.2010 г. на Административен съд Монтана, потвърдено с  Решение № 2679 от 22.02.2011 г. на Върховен административен съд.

Дата: 12 август 2011 Виж още...
Областният управител на област Монтана официално се присъедини към инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден”
Областният управител на област Монтана официално се присъедини към инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден”
Днес, 11.08.2011 г., в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана в присъствието на териториални структури на министерства от областта, НПО и граждани, oбластният управител на област Монтана и bTV, станаха официално партньори в кампанията „Да изчистим България за един ден!”.
Дата: 11 август 2011 Виж още...
Стипендии „Готови за успех” 2011 – прием на документи
Започва приемът на документи за стипендиантската програма „Готови за успех” за учебната 2011-2012 година. Срокът за кандидатстване е 9 октомври 2011г.


Дата: 11 август 2011 Виж още...
Областният управител на област Монтана се присъединява към инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден”
Във връзка с инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден”, която е част от световното движение „Let’s Do It World!”, на 11.08.2011 г. от 11,00 часа в голямата заседателна зала на Областната администрация ще се състои церемония по връчване на флага с логото на кампанията на oбластния управител на област Монтана от инициатора на акцията в страната ни.


Дата: 8 август 2011 Виж още...
ПРИКЛЮЧИ ТРЕТИРАНЕТО НА ПЛОЩИТЕ СРЕЩУ КОМАРИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
В изпълнение на Договор № 12/16.06.2011 г., сключен между Областна администрация Монтана и „Дезинфекционна станция” ЕООД, гр. Монтана, на 16.07.2011 г. приключи планираната за 2011 г. наземна ларвицидна и имагицидна дезинсекция срещу комари на територията на общините Лом и Вълчедръм.


Дата: 8 август 2011 Виж още...