Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество
Заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничествоПо повод необходимостта от обсъждане и решаване на наболели социално-икономически проблеми, областният управител на област Монтана свиква заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, което ще се състои на 30 ноември от 14 часа в сградата на областната управа.
Заседанието се организира във връзка с писмо на министъра на труда и социалната политика и се очаква да бъдат коментирани въпросите със задълбочаващата се криза в Европа и в света, запазването на социалния мир и активизирането на социалния диалог, който винаги е бил от изключителна важност за правителството на Република България.
 
Дата: 29 ноември 2011 Виж още...
Покана за участие в изложба
Покана за участие в изложба
 
Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, отправя покана към всички художници от страната да участват в седмото издание на изложбата „Сливен, който обичам”.
 
 
 
 
 
Дата: 23 ноември 2011 Виж още...
Монтана с проектни предложения по национална програма
Монтана с проектни предложения по национална програма
 
 
На 21.11.2011г. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана разгледа и одобри всички постъпили проекти, а именно на:
 
 
 
 
Дата: 22 ноември 2011 Виж още...
Автобусната линия София – Копиловци с променено маршрутно разписание
Автобусната линия София – Копиловци с променено маршрутно  разписание
 
 
На заседание на областната комисия по транспорт, проведено на 17 ноември в Областна администрация Монтана, бе гласувана и приета промяна в маршрутното разписание на автобусната линия София – Копиловци.
 
 
 
 
 
Дата: 18 ноември 2011 Виж още...
20 ноември – Ден за възпоменание на жертвите от ПТП
20 ноември – Ден за възпоменание на жертвите от ПТП
 
С резолюция на Генералната асамблея на ООН от 2005 г., всяка трета  неделя  от месец  ноември се отбелязва като Световен ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия.
 
 
 
 
 
 
Дата: 18 ноември 2011 Виж още...
Заместник областни управители-Автобиография
НИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

Заместник областни управители-АвтобиографияРодена на 13 юли 1977 г. в гр. Монтана. Притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност Финанси.Професионалната кариера на Нина Петкова започва от 1998 година във фирма „Варвара”, където работи до назначаването си като заместник областен управител на област Монтана.Правомощията и ресора на зам. областния управител г-жа Нина  Петкова в следните сфери на управление и провеждане на държавната политика на регионално ниво:
-Бюджет и финанси;
-Земеделие и храни;
-Околна среда и води;
-Труд, социална политика;
-Здравеопазване, образование, култура и младежки дейности;
-Туризъм;
-Регионално развитие и евроинтеграция;
-Държавна собственост;
-Местно самоуправление, законосъобразност на актове и действията на органите на местното самоуправление и местна администрация, контрол при изпълнението на административните актове за общините Монтана, Берковица, Вършец, Георги Дамяново и Чипровци;
-Други задачи, възложени от областния управител;
 


 
ЛЮДМИЛ САНДОВ
 
Заместник областни управители-Автобиография
Роден е на 20 февруари 1961 г. в гр. Монтана. Притежава магистърска степен от Софийски университет „Св. Климент Охридски” по специалност „Право” и придобита квалификация „Юрист”.
Професионалната кариера на Людмил Сандов започва през 1987 г. в Софийски градски съд, където работи като стажант съдия.
В периода от 1988 г. до 1991 г. е бил младши съдия в Окръжен съд Монтана, след това Районен съдия в Районен съд Берковица и заместник председател на ВОИК в Областния народен съвет.
От 1991 г. до 1995 г. Людмил Сандов е управлявал община Монтана в качеството си на кмет. В периода от 1997 г. до 2002 г. е работил като секретар за връзки с НС при Администрацията на президента на Република България. През 2005/2006 г. е бил управител на „Мобил проект ООД”.
От 2007 година до момента на назначаването си като заместник областен управител на област Монтана работи като адвокат при Адвокатска колегия гр. Хасково.

Правомощията и ресора на зам. областния управител г-н Людмил Сандов в следните сфери на управление и провеждане на държавната политика на регионално ниво:
-Етнически и интеграционни въпроси, гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
-Обществен ред и сигурност;
-Отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
-Класифицирана информация и достъп до обществена информация;
- Транспорт, съобщения и благоустройствени дейности;
-Строителство, промишленост, търговия и икономика, енергетика и енергийни ресурси;
-Местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм и Лом]
-Други задачи, възложени от областния управител;

 
Дата: 17 ноември 2011 Виж още...
Област Монтана с нови заместник областни управители
Със заповеди № КВ-132/16.11.2011 г. и КВ-133/16.11.2011 г. на министър-председателя на Република България, бяха назначени новите заместник областни управители на област Монтана. Нина Пламенова Петкова и Людмил Александров Кръстев се включиха в екипа на областния управител г-н Ивайло Петров на 17 ноември и бяха посрещнати от служителите на администрацията, които поздравиха новите си началници с добре дошли.
Смяната се наложи,  поради избирането на досегашните заместник областни управители за кметове на общините Берковица и Лом.
 
Дата: 17 ноември 2011 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДЕНИЕ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ БЕДСТВЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2011 – 2012 г.
 
     В изпълнение на Заповед № Р - 230/19.10.2011 г. на министър-председателя на Република България, във връзка с подготовка на страната за зимния сезон 2011–2012 г. и Заповед № РД-19-19/27.10.2011 г. на областния управител на област Монтана за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на територията на област Монтана в административната сграда на Областна администрация Монтана на 07.11.2011 г. се проведе заседание на Областния щаб за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствена зимна обстановка, председателствано от областния управител на област Монтана г- н Ивайло Петров.
 
 
Дата: 8 ноември 2011 Виж още...
Областна работна среща
Областна работна среща
Областна работна среща за представяне на Проект на национален стратегически документ с работно заглавие „Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в България (2012-2020)”
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 4 ноември 2011 Виж още...
ПЪРВИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА
Областният управител на област Монтана - Ивайло Петров, на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решенията на Общинските избирателни комисии от областта, свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети, както следва:
 
 
Дата: 2 ноември 2011 Виж още...
Поздравление по случай 1-ви ноември - Денят на народните будители

Уважаеми учители,
Уважаеми дейци на просветата и културата,
Скъпи съграждани,

Приемете моите сърдечни поздрави по случай 1-ви ноември - Денят на народните будители!
Днес всички ние се вглеждаме към най-светлите имена на българското духовно минало. Отдаваме заслужена почит и се прекланяме пред самопожертвователността на онези знайни и незнайни българи – книжовници, просветители, революционери, които макар и в трудни времена, показват решимост, сила и успяват да пренесат мъждукащия въглен на българския национален дух през вековете.
Отправям благодарствена признателност и към днешните им последователи – нашите учители, писатели, творци. Продължавайте да будите интерес и да възпитавате любов и почит към националните ни добродетели, към българското. Защото като завет остават думите на известния български книжовник и общественик – Васил Друмев: „Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!”.
Честит празник!
 
ИВАЙЛО ПЕТРОВ
oбластен управител на област Монтана
 
 
 
Дата: 1 ноември 2011 Виж още...