Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Електронни административни услуги
Дата: 29 септември 2012 Виж още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕОперативна програма

“Развитие на

конкурентоспособността на

българската икономика”

2007-2013


През месец октомври 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Те ще се проведат в градовете Монтана, Търговище, Шумен, Враца, Ловеч, Стара Загора, Силистра, Добрич, Ямбол, Варна, Бургас, Плевен, Русе.

Дата: 28 септември 2012 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕНа 27 септември 2012 г.областният управител Ивайло Петров проведе работна среща с директорите  на ОД „Земеделие”, РДГ – Берковица, Държавните горски стопанства в областта, представители на ОД на МВР, ОУ „ПБЗН”, СПУ-Монтана, кметовете на общините и еколози . Основните  теми на срещата бяха  Закона за собствеността и ползването на земеделски земи  и новите промени в Закона за горите. Обсъден бе въпросът със земеделските масиви за ползване, които имат статут на „бели петна”, т.е. недоговорените площи по смисъла на чл.37 от ЗСПЗЗ. В тази връзка общинските кметове имат право да уведомяват ДФ „Земеделие” за  недобросъвестните ползватели на такива земи.

Дата: 28 септември 2012 Виж още...
ОБЯВА
На основание чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-16-9/27.09.2012 година на областния управител на област Монтана се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 по кадастралната карта на град Монтана, пл. „Жеравица” №3, с полезна площ 140 кв.м, с предназначение за обществено хранене (бившия стол на Факултета) за срок от пет години.

Търгът ще се проведе на 01.11.2012 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална тръжна месечна цена 830,00 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 19.10.2012 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.

Депозит за участие в търга в размер на 800,00 лв. се внася по банкова сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF, при БДСК, клон Монтана до 26.10.2012 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 14,00 часа на 31.10.2012 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват лица, регистрирани по Търговския закон.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни книжа по предварителна заявка на телефон 096/399128 и 096/399113.

 

За информация: 096/ 399128; 096/ 399113

Лица за контакти: Мариела Богданова, Силва Викторова


Дата: 28 септември 2012 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 26.09.2012 г. в малката заседателна зала на Областната администрация Монтана се проведе работна среща на заместник областния управител Нина Петкова с представители на социалните институции в Монтана. Срещата бе организирана по повод постъпило в Областна администрация Монтана писмо с вх. № РД-36-92/16.08.2012 г. от д-р Татяна Кабзималова – директор на Дома за медико-социални грижи за деца, гр. Монтана, относно необходимостта от оказване на съдействие за деинституционализирането на 13 деца над 3 годишна възраст, настанени в дома.
Присъстващите  обсъдиха възможностите за разрешаването на конкретния проблем.

Дата: 26 септември 2012 Виж още...
Служители на ПроКредит Банк излизат на сцената на Драматичния театър в Монтана благотворително
Първият пътуващ театър от непрофесионални актьори събира средства за лечението на деца в нужда

Служители на ПроКредит Банк излизат на сцената на Драматичния театър в Монтана  благотворителноНа 3 октомври 2012 г. от 19.00 часа пътуващ театър „ПРОтегни ръка” ще представи на сцената  на Драматичния театър в Монтана благотворително  постановката „Малкият принц” по Антоан дьо Сент-Екзюпери. Уникалната  дарителска инициатива е  организирана от   служители на ПроКредит Банк с цел да помогнат за лечението на деца в затруднено положение.

Дата: 26 септември 2012 Виж още...
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация Монтана
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация Монтана


Дата: 25 септември 2012 Виж още...
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация Монтана
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаДнес 25.09.2012 г. в голямата заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР), което бе открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР на СЗР г-н Ивайло Петров.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Национален център за териториално развитие, на Обединение „Регионални планове – ниво 2” и представители на Обединение „Регионални анализи 2014+”.

Дата: 25 септември 2012 Виж още...
В Монтана отбелязаха Деня на независимостта - 22 септември
В Монтана отбелязаха Деня на независимостта - 22 септемвриНа 21 септември, в навечерието на  празника,  Духовият оркестър към ПМГ “Св. Климент Охридски” и Мажоретният състав при Младежки дом – Монтана поведоха шествие по улица „22 септември”, носеща името на бележитата дата. То продължи  по бул. „Трети март”, до площад  „Жеравица”.  Народният представител Петър Якимов, областният управител Ивайло Петров, кметът Златко Живков, общински съветници, служители на областна администрация и граждани поднесоха  венци и цветя, в знак на признателност, пред Паметника на загиналите във войните в областния град.

Дата: 24 септември 2012 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,
Днес България празнува 104 – годишнината на своята Независимост!
На този ден през 1908 г. с Манифест към българския народ, подписан от Фердинанд І, при изключително тържествена обстановка в историческата Иван-Асенова църква "Свети Четиридесет мъченици” на старопрестолния град Търново, е обявена независимостта на България. С обяваването на Прокламацията за българската независимост се отхвърлят всякакви ограничения на международния статут на българската държава и в крайна сметка Европа е принудена да признае пълноправното членство на нашата страна в голямото семейство на тогавашните европейски държави. Независимо Царство България се превръща в равноправна държава наред с другите независими европейски страни.
В ден като днешния, всички ние изразяваме своята признателност към дейците на българското националноосвободително движение,  към строителите на съвременна България, които не пожалиха сили и енергия и дръзнаха да реализират така дълго подготвяната българска  независимост. Ето защо, ние трябва да  съхраняваме и  развиваме българската държавност, за да можем да изградим  нашето  бъдеще  и  бъдещето на нашите деца.
В ден като днешния, ние разбираме дълбокия смисъл на думата Независимост, което още повече ни дава основание да се гордеем с нашата история,  идентичност и национално достойнство!
Честит празник!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 21 септември 2012 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
Удоволствие е за мен  да ви поздравя с празника на вашата община!
В този  ден отправям своите искрени пожелания за здраве, късмет и благоденствие на вас и вашите семейства!
Богатото историческо минало, традициите и природните  забележителности, които така успешно съхранявате, са основателна гордост за вас и духовен заряд, който ви  дава сили и увереност да продължите напред.
Бъдете все така трудолюбиви, упорити и предприемчиви, за да превърнете община Георги Дамяново в едно от най-красивите и привлекателни кътчета на нашата Родина!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 21 септември 2012 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОТАРИ КЛУБ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОТАРИ КЛУБЗаместник областният управител Нина Петкова се срещна с г-н Атанас Атанасов -  Дистрикт гуверньор на Ротари Дистрикт 2482 – България за 2012-2013 г. и представители на Ротари клуб Монтана. Основните теми на срещата  бяха свързани с възможностите за сътрудничество между  Областна администрация – Монтана и Ротари клуб – България.  Заместник областният управител  изрази задоволство от  добрата комуникация , която се е създала между администрацията  и членовете на Ротари клуб Монтана.
Г-н  Атанас Атанасов, който заема най-престижния пост в структурата на Ротари клуб България - Дистрикт гуверньор, представи своите идеи за взаимодействие между двете институции при подготовката и реализацията на проекти, които ще бъдат в полза най-вече на гражданите.

Дата: 21 септември 2012 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 19.09.2012 г. в голяма заседателна зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров с ръководители на регионални и териториални структури, юридически лица и кметовете на общини от областта. Служители на ТД „Национална сигурност” – Монтана към ДАНС и Териториално звено – сектор „БОП” – Монтана към Главна дирекция „БОП” – МВР изнесоха лекция на тема „Осигуряване на пропускателен режим в обществени сгради за административно обслужване на граждани”.

Дата: 21 септември 2012 Виж още...
Върнато решение на Oбщински съвет Монтана
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново разглеждане Решение № 253 от Протокол № 12, прието на заседание на Oбщински съвет Монтана на 13.09.2012 година. В т. 1 от посоченото решение общинският съвет променя режима на собственост от публична в частна на част от улица. За да се постанови решение за промяна на вида на собствеността, е необходимо преди това да влезе в сила промяна на предназначението на въпросния имот, която промяна трябва да е подкрепена от факти и мотиви, установяващи по категоричен начин, че той е престанал да задоволява обществени потребности.

Дата: 21 септември 2012 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ВКЛЮЧИХА В КРЪВОДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ВКЛЮЧИХА В КРЪВОДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯОбластният управител Ивайло Петров, зам.областният управител Нина Петкова, гл. секретар инж. Иван Тодоров и още петима служители от Областна администрация - Монтана вчера дариха кръв  в „Кръвна банка” в МБАЛ – Монтана, където бяха лично посрещнати от директора на болницата д-р Цветан Тодоров. По този начин те се включиха в Националната кръводарителска кампания, организирана от Министерството на здравеопазването и Националния център за трансфузионна хематология. Областният управител за четвърти път става кръводарител. В разговори с кметове на общините и ръководителите на регионалните и териториални структури в област Монтана,  г-н Петров лично ги  приканил да се включат в дарителската акция.  „Добре е да се дарява кръв периодично през цялата година, а не само когато има организирани кампании”, сподели пред местните медии  областният управител. От началото на кампанията, която стартира на 17 септември,  над 40 човека  в Монтана са дарили кръв доброволно.

Дата: 20 септември 2012 Виж още...